Transportbaan 4A   -   Winschoten   -   info@bakkerzuidveld.nl   -   0597 768006   /   06 26 63 77 62

Heeft u een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via dit formulier. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

Meld leegstand of gewijzigd gebruik van uw woning of pand altijd bij de verzekering

Hebt u een woning of bedrijfspand waarvan het gebruik verandert? Komt het pand bijvoorbeeld voor langere tijd leeg te staan? Meld dit dan altijd zo snel mogelijk bij uw verzekeringsadviseur of verzekeraar. Een wijziging melden is een kleine moeite, terwijl de (financiële) gevolgen van niet-melden enorm kunnen zijn.

Waarom is het verstandig om wijzigingen te melden?

Als eigenaar bent u verplicht om alle relevante wijzigingen aan uw verzekeraar te melden. Dit  betreft alle veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor de dekking en premie van uw verzekeringen. Meldt u deze niet, dan is de kans groot dat een verzekering bij schade niet uitkeert. Dat mag als in de polisvoorwaarden een meldplicht voor risicowijzigingen is opgenomen. Twijfelt u of u een wijziging moet melden, kies er dan altijd voor om dit wel te doen.

Welke wijzigingen moet u melden?

In principe moet u alle wijzigingen melden die van invloed zijn op het verzekerde risico en de polisdekking. Denk hierbij naast leegstand bijvoorbeeld aan verhuur aan een nieuwe huurder, verbouwing, verandering van gebruik, bedrijfsactiviteiten of bestemming, het plaatsen van zonnepanelen of een laadpaal, verhuur van kamers of appartementen.

Kan ik een leegstaand pand ook laten verzekeren?

Dat kan. Wel brengt langdurige leegstand financiële risico's met zich mee omdat de kans op schade toeneemt. Leegstand kan bijvoorbeeld leiden tot achterstallig onderhoud, vorstschade, waterschade, inbraak en vandalisme. Daarom kan een verzekeraar bijvoorbeeld eisen dat een pand binnen een bepaalde termijn bewoond moet zijn of dat gebreken aan het pand verholpen worden. Ook kan de verzekering bij leegstand de polisdekking beperken. Sommige verzekeraars hebben zelfs speciale polissen voor leegstaand vastgoed, bijvoorbeeld een brandverzekering of aansprakelijkheidsverzekering.

Hoe kan ik mijn leegstaand pand beter laten verzekeren

 U kunt zelf de kans op schade beperken en daarmee de verzekerbaarheid vergroten. Hierbij enkele tips:

  • Installeer inbraak- en brandmeldinstallaties om de kans op brand en inbraak te verkleinen.
  • Zorg ervoor dat gas-, water- en elektriciteitsinstallaties voldoen aan de geldende NEN-normen.
  • Is het pand niet verwarmd, sluit dan in de winter de waterleiding af om vorst- en waterschade te voorkomen.
  • Zorg voor voldoende toezicht, bijvoorbeeld door periodieke controles of anti-kraakbewoning. Is er collectieve beveiliging mogelijk, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein, doe daaraan dan mee.

 

Ik wil graag meer informatie